در تاریخ 20 دیماه مدیر کل و مدیر حراست  بهزیستی استان و هیئت همراه با سفر به شهرستان فردوس در ابتدا با کارکنان بهزیستی و مرکز اورژانس اجتماعی دیدار نموده و در ادامه با همراهی رییس بهزیستی شهرستان با حجه الاسلام بابایی  امام جمعه محترم شهرستان دیدار نمودند

عرب نژاد مدیر کل بهزیستی به قانون ۱۰۴ بودجه در خصوص ۲۰درصد از کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره نمود و افزود اولولیت های بهزیستی در دو زمینه پیشگیری ، توانبخشی و بازتوانی می باشد که بهزیستی در زمینه های پیشگیری حداکثر توان خود را در این زمینه با آزمایشهای ژنتیک غربالگری بینایی و شنوایی و...  بکار گرفته که تا کنون در بحث غربالگری شنوایی ۱۰۰درصد این طرح پوشش داده شده است

وی با توجه به عدم آگاهی مردم از ارائه خدمات بهزیستی از امام جمعه محترم خواست تا در سخنرانی ها و تریبون نماز جمعه این  خدمات پیشگیرانه که در راستای کاهش طلاق، آسیبهای اجتماعی،معلولیت و... به اطلاع مردم رسانده شود.

دیدار مدیرکل با امام جمعه

اداره