ظهر پنج شنبه 8 خردادماه دکتر دهقان مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بهزیستی کشوردر سفر به شهرستان فردوس بهمراه معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و ریاست و کارشناس اشتغال بهزیستی شهرستان از کارخانجات نساجی فردوس بازدید نمودند. لازم بذکر است تعداد ۲۰ نفر از معلولین ناشنوا و مددجویان بهزیستی در این کارخانه مشغول به کار می‌باشند در ادامه از چندین طرح اشتغالزایی و دو گروه همیار نگین تراشی و سفالگری نیز بازدید نمودند.